Title Image

Investitionen in Ressourceneffizienz

Alise Technic ressursitõhususe investeering

Projekti eesmärgiks on ressursitõhusa, keskkonnasäästliku, automatiseeritud lõiketehnoloogia ja laosüsteemi juurutamine koos tootmisprotsessi ümberkorraldamisega.

Projekti toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond 712 291,50 euroga.

 

Alise Technic’s resource efficiency investment

The aim of the project is to introduce resource-efficient, environmentally friendly, automated cutting technology and warehouse system together with the restructuring of the production process.

The project is supported by the European Union Regional Development Fund by 712 291.50 euros.